Hoe werkt een lasergun? – oud

Een lasergun werkt op basis van licht en reflectie.
De lasergun (diode) zendt constant lichtpulsjes uit (bijvoorbeeld 100 per seconde op de lichtfrequentie 904nm) en ontvangt deze terug zodra de pulsen weerkaatsen op bijvoorbeeld een auto of ander (reflecterend) object.
Dit gebeurd met de snelheid van het licht (299.792.458 meter/seconde). Doordat de snelheid van het licht bekend is en de lasergun weet hoe lang de pulsen erover hebben gedaan om terug te komen kan de lasergun precies berekenen hoe ver weg het object is maar ook hoe snel het beweegt (en in welke richting).
In het gunstigste geval kan d.m.v. laser een afstand en snelheid vastgesteld worden in 0.3 seconden!
De minimum afstand waarop een lasergun kan meten is 15 meter en maximaal 1300 meter. Wettelijk gezien mag er in Nederland met een lasergun tot maximaal 1000 meter gemeten worden door de Politie (LTI TruSpeed: max 1000meter, LTI Ultralyte: max 900meter, Jenoptik LaserPatrol: max 400meter). Het meetbereik bedraagt 0 – 250km/h en voor de nieuwere laserguns 0 – 322km/h.

VOORBEELD

We mikken met een lasergun op een stilstaande auto, 400 meter verderop.
De lasergun begint met het versturen van de pulsen:
Puls 1 -> Puls 2 -> Puls 3 -> Puls 4 -> … Puls 100 -> etc.
1 seconde later heeft de lasergun 100 pulsen verstuurt en weer terug ontvangen;
Puls 1 <- Puls 2 <- Puls 3 <- Puls 4 <- … Puls 100 <- etc.
De lasergun telt het aantal nanoseconden dat het duurt voor het versturen en ontvangen van de pulsen en deelt dat aantal door 2. Door het aantal door 2 te delen is de afstand bekend. Door het tijdsverschil in de overige pulsen te berekenen is vast te stellen hoe snel het object beweegt. In ons voorbeeld blijft het verschil gelijk en geeft de lasergun aan dat het object met 0km/h beweegt. Als een auto bijvoorbeeld met 50km/h onze kant op komt rijden dan zijn de pulsen eerder terug en geeft de lasergun +50km/h aan.

Zoals in het bovenstaande demo filmpje te zien is duurt de ene meting langer dan de andere. Dit heeft te maken met de reflectie en pulsen die wel/niet goed terugkomen naar de laser.
De gebruikte lasergun betreft een Kustom ProLaser 2 welk 238 pulsen per seconde verstuurd.